Glad bok
   
Citatsidan


"Den människa som ser skapelsens (naturens) perfektion och ändå förnekar Gud är en dåre." -  Albert Einstein 

"When you were born, you cried and the world rejoiced. Live your life in such a manner that when you die the world cries and you rejoice" -  Okänd

"Tio mått av skönhet gavs till världen: nio togs av Jerusalem och ett mått till resten av världen." -  Talmud Bavli, Kiddushin 49:4

"Tänk så snabbt människorna kan acceptera de mest upprörande lögner, sedan man väl lagt locket på sanningen." -  Frank
E Peretti

"You and I need to stop trying to work God into our schedule and start working our schedule around God. If we'll give Him the time He's asking for, He'll make sure everything else we need to do gets done, and the power of His presence will be with us whereever we go." -  Joyce Meyer

"Världen är alldeles för farlig att leva i - inte på grund av de människor som gör det onda, men på grund av de människor som står bredvid och tysta låter dem göra det." -  Albert Einstein

"Gud kommer att tala till dig, så att du förmår att uppfatta vad han säger, i vilka omständigheter du än är." -  Ulf Ekman

"Du behöver bevara den brinnande tron tills du ser löftet förverkligat." -  John Avanzini

"Äkta omvändelse gör att hjärtat blir mjukt och det blir lätt för Gud att plocka ur ogräset. Falsk omvändelse gör att det blir svårt att plocka ur ogräset, och det kommer att fortsätta växa. Därför kan vi inte vara felaktigt toleranta och släpphänta i församlingen. En människa får inte seger förrän hon upptäcker att orsaken till nederlaget är att hon älskar synden. På det område där du ständigt får nederlag finns det någonting i dig som tycker om synden. Synden har makt att bedra och i synden finns njutning. Synden ger någonting, det är roligt att synda - annars skulle ingen synda! Men när Gud får verka väcks hat till synden och ny kärlek och överlåtelse till Jesus kommer i den helgade kristne." -  Ulf Ekman

"Är inte ditt liv ett bönehus så blir det en rövarkula." -  Lars Henriksson

"Skriften är drottningen, hon skall härska och henne skola alla underdånigt lyda. Icke hennes lärare eller domare utan hennes enkla vittnen, lärjungar och bekännare måste alla vara, antingen det nu är påven eller Luther eller Augustinus eller Paulus eller en ängel från himmelen. Och i kyrkan får ingen annan lära förkunnas eller åhöras än Guds rena ord. I annat fall vare både lärare och åhörare förbannade tillika med sin lära." -  Martin Luther (Stora Galaterbrevskommentaren s.61)

"Ni kristna har matchboll, men är inte ens på planen." -  Anders Carlberg, Fryshuset

"Om ingenting händer - händ själv" -  Stefan Salmonsson

"Då köttets rörelser rasa, är enda utvägen att rycka till sig Andens svärd, som är Guds ord (Ef. 6:17) och kämpa mot dem. Då skall vi otvivelaktigt segra, även om vi under pågående strid har intryck av motsatsen. Om vi däremot förlorar Ordet ur sikte, finns varken råd eller hjälp. Jag talar av erfarenhet. Jag har fått utstå många olika anfäktelser av värsta slag, men så snart jag grep något Skriftens ord och höll mig fast vid det som ett heligt ankare, lade sig genast dessa anfäktelser, som jag utan Ordet icke hade kunnat uthärda ens för en kort stund, långt mindre besegra." -  Martin Luther (Stora Galaterbrevskommentaren s.439)

"Har du mött Gud på morgonen så får andra möta Gud i dig under dagen. -  Lars Henriksson

"Vi ska be för världen, men prata med grannen!" -  Lars Henriksson

"Du måste lära dig ropa och icke sitta där för dig själv eller ligga på bänken, hänga huvudet och bita och gnaga dig själv med tankar, sörja och söka efter, hur du kan komma undan, och tänka endast och allenast på hur illa det går för dig, hur synd det är om dig och vilken bedrövlig människa du är. Nej, upp med dig, du late, fall på knä eller lyft händer och ögon upp mot himmelen, läs en psalm eller Fader vår, och lägg fram din nöd för Gud, klaga och ropa till honom, under tårar om det så skall vara." -  Martin Luther