Grafik

Här är några bilder som jag har gjort i Adobe Photoshop. Sprid dem gärna vidare om du tycker om dem!

 

Denna bild har jag inte själv gjort men jag tycker att den är så bra för den visar på den samhörighet som finns mellan judendomen och kristendomen. Egentligen är det fel att kalla dem två olika religioner eftersom kristendomen bara är en fortsättning på judendomen!

"Bilden upptäcktes för en tid sedan i en underjordisk kyrka på Sions-berget i Jerusalem. Bilden visar en tidig judisk-kristen symbol som består av en sjuarmad ljusstake vars fot förenar fisktecknet, en tidig kristen symbol, med Davidsstjärnan, som symboliserar det judiska hoppet om en från Davids hus kommande och väntad Messias. Arkeologerna förmodar att bilden med dess symboler har använts av de hebreiska första kristna."

Bilden och citerad text är hämtad från tidningen Bed nr: 4/2002.