Foster Först ligger han stilla och suger på tummen, men blir plötsligt mycket orolig när instrumentet börjar närma sig.
- När sugen rör sig mot honom blir rörelserna mycket oroliga och våldsamma och han rör sig målmedvetet för att dra sig undan munstycket.
- Pulsen stiger kraftigt och när munstycket fästs vid kroppen öppnas munnen i ett tyst skrik.
- Några ögonblick senare är kroppen borta och allt stilla.

"Dina ögon sågo mig, när jag ännu knappast var formad; alla mina dagar blevo uppskrivna i din bok, de voro bestämda, förrän någon av dem hade kommit." Ps. 119:16

"Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud." Ps. 22:10-11

För mer information kontakta: Ja Till Livet

eller